داستان من با عنوان ماشین زمان خرده خرده  روی وبلاگ قرار خواهد گرفت.

با تشکر مدیر کل