من یه انسان لرم

مثل همه ی لر های دیگه

پرسپوشیشیم

بارساییم

خصوصیات الوار رو دارم هرچی اونا بگن واس مام هس

نصف سال با آقای مرتضوی سر و کار داشتم و یک چهارم عمرم تو دفتر انضباطی بودم اما تا حالا که همیشه انضباطم بیست بوده ایشاالله امسالم همین طوریه

همین دیگه زیاد با حرفای چرت و پرتم حوصلتونو سر نمیبرم