می‌دونم یه خرده دیره ولی اینو داشته باشین کلا:

من محمدامین عجمم. خدا رو شکر لقب خاصی ندارم.

مثل بقیه الوار خانلری و فوتبال و والیبال و ... دوست دارم. دو دوره هم تو مدرسه قهرمان شدیم ولی هیچ مدال یا کاپی به ما ندادن.

درجه‌ی والای لرتاضی رو تا یکی مونده به آخری( با شانس) دارم.

خب حله دیگه؟!؟!؟ چیز دیگه‌ای که نیست، نه؟!؟!؟!؟؟!؟!؟!؟!؟