الوار:
1- محمد مهدی مو سوی هرچگانی: مدیر کل یا همون سرگروه کارایی زیادی دارن این بزرگوار!! و کمک عرفان

2-عرفان عزیزی: مسوول ورزشی گروه یا همون کاپیتان (اطلاع رسانی ها و اگه برنامه ای بود (همه گیر) تو وبلاگ اطلاع رسانی میشه)!!

3-محمد امین عجم: سازنده مطالب هویجوری یا همون بی ربط و غیر منتظره!!

4- دانیال احمدوند: سازنده مطالبی که به شگرد او وابسته است یا همون خلاق و بازی با کلمات گر!!

5- عباس جلالی نسب: طنز پرداز گروه یا همون نمیدونم اسمش چیه!!

تمامی الوار قابلیت های یکدیگر را دارند.