خب خدا رو شکر امتحانات و یه سال درسی دیگه هم تموم شد!!!

ولی اینجا یه نظرسنجی داریم که خواهشا تو قسمت نظرات جواب خودتون رو بگذارید!!!

1. الان که تو خونه تنها نشستی بهتره یا وقتی که در کنار دوستات درس میخوندی؟؟؟؟؟

2.داشتی چیکار میکردی؟؟؟

3. دوست داری تابستون رو با دوستات بگذرونی؟ کدوم دوستات(گذاشتن سه نقطه اشکالی نداره)؟؟؟؟

4. چه برنامه‌هایی برای تابستون دارین؟؟؟؟