بچه ها کالاهای چینی کم بو د داور هم کم کم داره صادر میشه!


هیچ روی زبون داور بازی الاهلی و نفت را نگاه کردید اگر نگاه نکردید ببینید نوشته: made in china


دقت کردید داور وقتی بازیکن الاهلی لگد پرت میکرد و بازیکن نفت از درد به خود میپیچید کارت زرد تمارض به بازیکن نفت داد.


تو این بازی داور کارت قرمزش رو یادش رفته بیاره برا همین نفتی ها رو له میکنن و اخراج نمیکنه.