آیا میدانید که:


سوسکها سریعترین جانوران ۶ پا می باشند با سرعت یک متردرثانیه 

جلیقه ضد گلوله ،برف پاک کن شیشه خودرو و پرینتر لیزری همگی اختراعات زنان می باشد 

خرگوشهاوطوطی هابدون نیازبه چرخاندن سرخودقادرند پشت سرخود را ببینند 

سگهای شهری بطورمتوسط ۳ سال بیشترازسگهای روستائی عمرمی کنند 

درامریکاسالانه ۱۵نفربراثرگازگرفتگی توسط سگهاجان خودراازدست می دهند 

مادروهمسرگراهام بل مخترع تلفن هردوناشنوا بودنداند 

۱۰ % وزن بدن انسان (بدون آب ) را با کتریها تشکیل می دهند 

۱۱% جمعیت جهان را چپ دستان تشکیل می دهند 

از هر ۱۰ نفر یک نفر در سراسر جهان در جزیره زندگی می کند 

۹۸ % وزن آب از اکسیژن تشکیل یافته است 

یک اسب در طول یک سال ۷ برابر وزن بدن خود غذا مصرف می کند 

رشد دندانهای سگ آبی هیچگاه متوقف نمی گردد 


برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب بروید.